– Polska Bibliografia Lekarska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wykupiła licencję do użytkowania bazy Polska Bibliografia Lekarska. Baza powstaje w Centrum Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej  https://www.gbl.waw.pl/p/polska-bibliografia-lekarska Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach …

Back to top