– pielęgniarwstwo

Naszą uczelnię opuszcza pięćdziesięciu pięciu magistrów pielęgniarstwa oraz siedemnastu absolwentów z tytułem licecjata pielęgniarstwa.

Końcówka czerwca, to bardzo intensywny czas dla kończących studia. W Instytucie Medycznym PWSZ w Głogowie dobiega końca maraton egzaminacyjny. W tym tygodniu do obron prac dyplomowych podeszło ponad siedemdziesięciu absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wcześniej wszyscy zdawali egzaminy teoretyczne i praktyczne.

Studia na kierunku pielęgniarstwo …

Back to top