– legitymacja studencka

Osoby, które wniosły opłatę na konto Uczelni do dnia 2 października 2021 roku proszone są o odbiór dokumentu (z dowodem wpłaty) w godzinach pracy Dziekanatu.
Osoby, które wpłaciły po ww. terminie – będą poinformowane o możliwości odbioru legitymacji w terminie późniejszym

Back to top