– IM

W PWSZ w Głogowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Pielęgniarki i Pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”, w której wzięli udział przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego z całej Polski, w tym także studenci i absolwenci kierunku pielęgniarstwo naszej Uczelni. Gośćmi specjalnymi Konferencji były: Przewodnicząca DOIPiP we Wrocławiu – mgr Anna Szafran, Prezes NRPiP – mgr …

Back to top