– debata oxfordzka

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,  8. kwietnia 2022 r.  odbyła się Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez  studentów pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie.

Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Sprawowanie opieki pielęgniarskiej  metodą procesu pielęgnowania w odniesieniu do modelu tradycyjnego  jest najlepszą  metodą opieki nad pacjentem i jego środowiskiem.

Read more Debata Oksfordzka

Back to top