– Centrum Badań Jakości Grupa KGHM

Rozpoczął się czas obron prac inżynierskich w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Głogowie. Jako pierwsi przed komisją egzaminacyjną stanęli studenci kierunku Automatyka i robotyka. W tej grupie byli  Pan Marek Kruciakowski oraz Pan Mariusz Łata, którzy przygotowali pracę pt. „Wykonanie wizualizacji monitorowania zużycia gazów technicznych z użyciem PLC SIEMENS S7-1200 oraz panelu operatorskiego”. Praca ta powstała …

Back to top