– Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Studenci I roku kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie wzięli udział w I Konkursie Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie”. Organizatorem było SKN Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie, nad którym opiekę sprawuje mgr Adrian Kocik – nauczyciel akademicki Instytutu Medycznego. .
Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu badania fizykalnego pacjentów w praktyce zawodowej …

Back to top