– Rekrutacja na pilotażowe szkolenie świadomościowe

Zespół projektowy „Z FERSem w stronę Dostępności” zaprasza do udziału w pilotażowym szkoleniu świadomościowym realizowany w ramach projektu. Szkolenie to podnosi podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, ograniczenia strachu przed nieznanym, umiejętnego zachowania w momencie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się 3 czerwca 2024 r. się w godzinach 09:00 – 14:00. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

Chcąc wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

  • wypełnić dokumenty rekrutacyjne zamieszczone poniżej, tj.:
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Oświadczenia
    • Formularz rekrutacyjny
  • przesłać na adres e-mail a.rzany@pans.glogow.pl (w zależności od możliwości technicznych) podpisane skany lub dokumenty w formacie pdf, wpisując w tytule „rekrutacja: szkolenie świadomościowe”, a oryginały  złożyć w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą (ul. Piotra Skargi 5, budynek A, pok. 119)

Zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 29 maja 2024 r. do godz. 13:30.

Dodatkowych informacji na temat szkoleń oraz procesu rekrutacji udzieli Państwu Anna Rżany, tel. 76 832 04 37, kom. 570 344 553, adres e-mail: a.rzany@pans.glogow.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN

Back to top