– Odbiór dyplomów – ważna informacja!

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 27 -30 lipca /wtorek-piątek/ w godzinach 10:00 – 14:00 możliwy będzie odbiór odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Odbioru dyplomu należy dokonać osobiście po złożeniu całkowicie wypełnionej karty obiegowej w miejscu odbioru dyplomu.

Dyplomy odbierać należy:

– w Dziale Organizacji Nauczania – pokój 221 – dotyczy kierunków: Pedagogika licencjat, Finanse i rachunkowość licencjat, Nowe Media licencjat, Pedagogika magister – specjalności nieprojektowe

– w Biurze Projektu – pokój nr 119 – dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo licencjat, Pedagogika magister – specjalność EPIW (projekt).

Back to top