– „O słuchu i głosie” – zaproszenie na konferencję

Już 13 kwietnia odbędzie się I. Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „O słuchu i głosie”, na którą wszystkich zainteresowanych zapraszają organizatorzy: Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Humanistyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz firma Audika.  Podczas konferencji przedstawiciele różnych profesji i ośrodków akademickich – przedstawią zagadnienia dotyczące m.in.: znaczenia emisji głosu w życiu człowieka, fenomenu śpiewu, czynników ryzyka zaburzeń głosu, znanych i nieznanych faktów o dźwiękach, słuchu i głosie. 

Wydarzenie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Głosu, obchodzonego każdego roku 16 kwietnia oraz Światowego Dnia Słuchu, który obchodziliśmy 3 marca. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia ochrony narządu słuchu i głosu, profilaktyki oraz wsparcia dla osób z niedosłuchem i zaburzeniami głosu.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Rejestracja trwa do godz. 15.00 w dniu 11 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Link do rejestracji: https://forms.gle/fgUcngy12HAyQXoZ6

PROGRAM I Konferencji Naukowo-Metodycznej pt. „O słuchu i głosie”.

Wszyscy zarejestrowani i obecni na konferencji uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału – zaświadczenia wydawane będą bezpośrednio po konferencji.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Zielonogórski, ul. prof. Zygmunta Szafrana 4a (bud. A-29), aula 2 (parter). Rozpoczęcie 13.30, zakończenie ok. 16.30. Konferencja ma charakter bezpośredni, uczestnicy nie mają możliwości udziału online.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szepielow; prof. dr hab. Marzena Wyganowska; dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ; dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ; dr Katarzyna Kochan (przewodnicząca); dr Anna Ziółkowska.

Komitet organizacyjny: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (przewodnicząca); dr Katarzyna Kochan; dr Magdalena Urbańska; dr Anna Ziółkowska; mgr Mateusz Hozakowski; mgr Alicja Adamiak-Kwaśniewska; Uczestniczki studiów podyplomowych Logopedia 2023-2025.

Link do formularza zgłoszeniowego i więcej informacji na stronie: https://logopedia.uz.zgora.pl/

 

Back to top