– O etyce w komunikacji z pacjentem

Blisko osiemdziesiąt osób wzięło udział w potkaniu z prof. Jarosławem Barańskim – adiunktem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, które odbyło się w PANS w Głogowie. Tematem spotkania były „Etyczne aspekty komunikacji i porozumiewania się z pacjentami” i poruszało wiele kwestii, m.in.: życzliwość jako warunek zachowania intymności i prywatności pacjenta, etyczne przesłanki porozumiewania się z pacjentem: typologia pytań, techniki rozmowy, tzw. trudny pacjent, protekcjonalizm, dehumanizacja czy komunikowanie się z pacjentem umierającym.

Wykład został poprowadzony w sposób wzruszający, poruszający myśli i emocje, a położony akcent na życzliwość jako warunek zachowania intymności i prywatności pacjenta dał uczestnikom spotkania wyraźną wskazówkę co do oczekiwań pacjentów w kontaktach z pracownikami ochrony zdrowia. W czasie spotkania można było dowiedzieć się także jakich zachowań wobec pacjenta należy unikać np. paternalizmu, baby talk oraz jakie zachowania należy promować np. przez dobór odpowiednich technik rozmowy oraz rodzaj pytań np: otwierających, pozwalających na poznanie chorego, jego obaw, a nie oceniających czy też zawstydzających chorego.

Ten podstawowy zasób wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentem z pewnością pozwoli studentom pielęgniarstwa na zrozumienie na czym polega życzliwa i szczera relacja z pacjentem, która jest o  wiele ważniejsza niż sformalizowane reguły postępowania tak naprawdę prowadzące do dehumanizacji w medycynie.

Back to top