– Nasze studentki na ogólnopolskiej konferencji

Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PANS w Głogowie, Emilia Siennicka, Anna Tarnowska, Karolina Wenzel uczestniczyły w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej, która odbyła się w Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych  w Pile. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – udział w niej wzięły pielęgniarki, położne oraz studenci z całej Polski oraz słuchacze z Turcji, celem konferencji było promowanie globalnej wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk medycznych z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego i położnictwa.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać ciekawych wykładów. Po uroczystym otwarciu oraz złożeniu białemu personelowi  życzeń z okazji ich święta, swoją wiedzą podzielili się m.in.: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek (Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego) z tematem “Wielowymiarowość pielęgniarstwa pediatrycznego we współczesnej opiece zdrowotnej”, ppłk Krzysztof Dąbkiewicz poruszył zagadnienia dotyczące procedur ewakuacji z pola walki oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Lek. med. Błażej Nowak ze Szpitala Specjalistycznego w Pile w wykładzie na temat współczesnych wyzwaniach w diagnozowaniu i leczeniu bólu głowy u dzieci, podkreślał ważność nie bagatelizowania dolegliwości zgłaszanych przez najmłodszych i konieczność wykonywania wszystkich niezbędnych badań.
W czasie konferencji wystąpiły także prof. dr Fatma Taş Arslan – “Perspectives on Pediatric Nursing Education in Turkey” oraz prof. dr Sevil Özkan – “Simulation in Pediatric Nursing Education”.

Nasze studentki oceniły, że było to bardzo ważne wydarzenie, a wiedza jaką zdobyły podczas konferencji będzie procentowała w bieżącej edukacji oraz przyszłej pracy zawodowej.

Back to top