– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w PWSZ w Głogowie

W PWSZ w Głogowie odbyły się dziś obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki (święto przypada 12 maja). W obchodach wzięli udział studenci pielęgniarstwa oraz uczniowie klas licealnych o profilu prozdrowotnym ZS im. Jana Wyżykowskiego, którzy od dwóch lat uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez naszych studentów w ramach projektu Szkoła Zdrowia.  Kadrę nauczycielską PWSZ reprezentowali: dr n. o zdr. Dorota Milecka – Dyrektor Instytutu Medycznego, Elżbieta Garwacka-Czachor – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Edyta Kędra – Przewodnicząca Nauczycielskiego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Henryk Sylwanowicz – wykładowca PWSZ

Obchody były okazją do podsumowania tegorocznej edycji Szkoły Zdrowia. Wręczone zostały wyróżnienia, podziękowania i gratulacje. Studenci pielęgniarstwa otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe, a uczniowie certyfikaty ukończenia projektu Szkoła Zdrowia. Podziękowania otrzymały także Panie mgr  Adrianna  Kurosz oraz mgr Julita Karwecka, które sprawują opiekę nad uczniami.

Wszyscy uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat historii stroju pielęgniarskiego.

Back to top