– Kurs dokształcający dla pielęgniarek

Dzięki staraniom Studenckiego Koła PTP 28 marca 2023 r. na terenie naszej Uczelni odbył się kurs dokształcający „Obsługa i pielęgnacja portów naczyniowych dla pielęgniarek”. Uczestniczkami szkolenia były pielęgniarki – studentki II stopnia studiów w PWSZ w Głogowie oraz pielęgniarki z głogowskiego szpitala będące jednocześnie nauczycielami PWSZ. Organizacja kursu była możliwa dzięki przychylności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo Pani Krystynie Łukowicz-Domagalskiej – Kierowniczce Działu Kształcenia DOIPiP za zaangażowanie i zorganizowanie kształcenia w Głogowie. Podziękowania

kierujemy również do naszych wykładowców: Pani Magdaleny Ryznar-Zaręby oraz Beaty Wysoczańskiej.

Back to top