– Dr. n. med.  E. Garwacka-Czachor wybrana na Przewodniczącą PTP we Wrocławiu

Dalsze losy PTP w rękach nowego Zarządu na czele z dr. n. med.  E. Garwacką-Czachor. 27 lutego 2023 r. zostały wybrane nowe władze Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Przewodniczącą została Pani dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor, wiceprzewodniczącymi – Teresa Fichtner-Jeruzel oraz Dariusz Owczarek, sekretarzem – Mariola Górny, a skarbnikiem – Irena Moczarna.
Ustępująca Przewodnicząca Pani mgr Teresa Fichtner-Jeruzel przekazała prowadzenie PTP w ręce doświadczonej pielęgniarki, dydaktyka oraz osoby zaangażowanej w sprawy pielęgniarstwa na wszystkich polach: naukowym, dydaktycznym i samorządowym.
Pani dr Elżbieta Garwacka-Czachor jest nauczycielem akademickim, adiunktem w Instytucie Medycznym PWSZ w Głogowie, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego PTP oraz członkiem nauczycielskiego Koła PTP przy PWSZ w Głogowie. W swoim bogatym doświadczeniu zawodowym może pochwalić się pełnieniem różnych funkcji, m.in.  Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, członka Komisji Bioetycznej przy PWSZ w Głogowie oraz przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Gratulujemy wyboru i życzymy spełnienia wszelkich planów. Jesteśmy dumni z osiągnięć Pani dr E. Garwackiej-Czachor. Jest to kolejna aktywność naszych nauczycieli na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i dobry przykład dla studentów pielęgniarstwa w zakresie postaw zawodowych.
Back to top