– Aktualności

Informujemy, że legitymacje studenckie, są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia
lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego
zakończeniu, legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności ich
potwierdzania.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Informujemy, że dnia 30 listopada 2020 r. upływa termin przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW. Jest to polisa zawierana zdalnie indywidualnie przez każdego studenta. Wszystkie informacje o zakresie ubezpieczenia a także link do polisy jest dostępny na naszej stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl w zakładce dziekanat/ubezpieczenia NNW. Bezpośredni link do polisy: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/90020

Back to top