– Betlejemskie Światło Pokoju w PWSZ w Głogowie

Harcerze IV Drużyny Wędrowniczej  WATAHA z Hufca ZHP Głogów im. Dzieci Głogowskich odwiedzili dziś Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Jak zawsze w grudniu, przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju, które w tym roku wędruje po świecie pod hasłem “Światło dla Ciebie”.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Płomień przyniesiony do PWSZ w Głogowie przebył drogę przez Austrię i Słowację i dalej do Zakopanego, skąd odebrali je harcerze głogowskiego Hufca.

Dziękujemy harcerzom za pamięć i odwiedziny.

Back to top