– Dofinansowanie kosztów edukacji

Podobnie jak w latach ubiegłych można ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywny samorząd – Moduł II. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w dniach 01.03.2022-31.03.2022r. przyjmowane będą wnioski.

Składać je można również za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl

Back to top