– Najlepsze prace dyplomowe wybrane!

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle

Znamy już wyniki Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia w Instytucie Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w roku akademickim 2022-2023. Konkursu odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 A oto wyniki:

I miejsce zajęła praca Pani  mgr Barbary Książek pod tytułem: Jakość życia opiekunów pacjentów z chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną na terenie powiatu głogowskiego. Praca została  przygotowana pod kierunkiem promotora: dr n. o zdr. Marty Gawlik

II miejsce zajęła praca  Pani mgr  Aleksandry Marii  Gracy pod tytułem: Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez uczniów klas maturalnych powiatu głogowskiego. Praca została przygotowana pod kierunkiem  promotora: dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor

III miejsce zajęła praca Pani mgr Magdaleny Trzebińskiej  pod tytułem: Wpływ wiedzy na temat cukrzycy na poziom akceptacji choroby przez pacjentów z cukrzycą typu 2. Praca została przygotowana pod kierunkiem promotora: dr n. zdr. Doroty Mileckiej

Nagrody ufundowane przez Starostę Głogowskiego oraz listy gratulacyjne laureaci otrzymają podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024. Serdecznie gratulujemy absolwentom oraz ich promotorom i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Organizator Konkursu – Instytut Medyczny – dziękuje za zaangażowanie studentom  i promotorom oraz Staroście Głogowskiemu za objęcie konkursu Patronatem i ufundowanie nagród.

Celem Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia w Instytucie Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie jest:

1.Motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania rozwiązań rozwijających  dyscypliny naukowe reprezentowane przez Instytut.

2. Zachęcanie studentów do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu głogowskiego.

3. Wspieranie działań Instytutu oraz Starostwa na rzecz zapewnienia placówkom medycznym powiatu głogowskiego dostępu do personelu pielęgniarskiego z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i innowacyjnym podejściem w zakresie doskonalenia jakości opieki nad pacjentem.

Back to top