– Dodatkowe umiejętności dzięki kursom – zapisz się!

Studenci kierunków inżynierskich w PWSZ w Głogowie korzystają z wielu możliwości zdobywania najnowszej wiedzy oraz umiejętności, dzięki czemu są bardziej elastyczni i atrakcyjni na rynku pracy. Warto więc już dziś zapisać się na kurs z zakresu obsługi narzędzi do analiz MES, który rozpocznie się na początku roku akademickiego 2023/2024.

Program kursy wykracza poza podstawę programu studiów i kończy się krótkim egzaminem, weryfikujący zdobytą wiedzę, na podstawie którego wystawiane są Międzynarodowe Certyfikaty Autodesk.

Grupa 10 osób zostanie wyłoniona na podstawie listy rankingowej spośród wszystkich kandydatów, którzy zgłoszą się na szkolenie.

Kurs jest finansowany ze środków otrzymanych przez uczelnię z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Przeznaczony jest dla studentów PWSZ w Głogowie, a uczestnicy nie ponoszą żadnej odpłatności.

Program kursu

Back to top