– SP 12

W ramach współpracy ze szkołami objęliśmy patronatem wspaniały projekt edukacyjny SP12, autorstwa Marty Potrykowskiej i Anny Sołtysik. Jego celem jest utrwalenie wiedzy z języka polskiego i historii. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i dotyczy szkół z całej Polski. Początek – 2 października 2023. Koniec – 31 maja 2024. Chętnych …

Back to top