– przygotowanie pedagogiczne

Studenci kierunku pedagogika II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) w PWSZ w Głogowie mogą teraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje bez żadnych opłat!
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w tym roku podstawowy program studiów na kierunku pedagogika II stopnia został poszerzony o fakultet z przygotowania pedagogicznego. To ogromna szansa dla tych, którzy chcą być pedagogami w szkołach, na zdobycie kwalifikacji w …

Back to top