– Szkolenie dla funkcjonariuszy policji w MCSM

podziękowanie za szkolenie przeprowadzone dla funkcjonariuszy policji w MCSM

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie – nadkom. Grzegorza Niewiada, w dniu 22 listopada 2023 r. w naszej uczelni zostało przeprowadzone szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w zajęciach wzięło ponad dziesięciu funkcjonariuszy policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Szkolenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej poprowadził mgr Adrian Kocik – wykładowca Instytutu Medycznego PANS w Głogowie. Uczestnicy poznali zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED oraz postępowania w wybranych stanach nagłych, takich jak: oparzenia, krwotoki, czy obrażenia kończyn w środowisku ruchu drogowego. „Przede wszystkim bardzo zależy nam na podnoszeniu kwalifikacji naszych funkcjonariuszy, tak aby jak najlepiej mogli służyć społeczeństwu” – powiedziała p.o. oficera prasowego KPP w Głogowie mł. asp. Emilia Reguła.

Organizatorem szkolenia było Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie przy PANS w Głogowie. Cieszymy się, że potencjał naszej uczelni zarówno w zakresie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także dostępności do wysokiej jakości bazy szkoleniowej może być wykorzystany w celach kształtowania tak ważnych umiejętności jak ratowanie życia ludzkiego.

 

 

Back to top