– Studenci Automatyki i Robotyki w Centrum Badań Jakości

Prorektor PWSZ – dr inż. Elżbieta Banaczyk z grupą studentów Instytutu Politechnicznego – kierunku Automatyka i Robotyka odbyli wizytę studyjną w Centrum Badań Jakości sp. z o.o. – Laboratorium w Polkowicach. Wizyta odbyła się  w ramach realizacji porozumienia o współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Studenci zapoznali się ze zautomatyzowaną linią analizy składu próbek urobku pobieranych podczas prac górniczych w kopalniach Grupy KGHM. Próbki te w toku badań, po nadaniu numeru kodowego poddawane są procesowi kruszenia, mielenia i suszenia, a następnie badane są za pomocą chromatografu oraz promieni Roentgena. Celem tych działań jest określenie w czasie rzeczywistym zawartości miedzi i pierwiastków towarzyszących (złoto, srebro), co ma podstawowe znaczenie w prowadzeniu ruchu kopalń i realizacji związanych z tym założeń techniczno – ekonomicznych.  Proces badania próbek jest całkowicie zautomatyzowany, próbki  przemieszczane są między kruszarkami, młynami i suszarkami oraz chromatografami przez roboty przemysłowe firmy ABB, całością sterują sterowniki firmy SIEMENS, wykorzystany jest również system informatyczny nadzorujący przebieg procesu SCADA. Zastosowane zostały tutaj rozwiązania technologiczne należące do najnowocześniejszych na świecie. Wyniki pomiarów są archiwizowane i przekazywane siecią informatyczną do struktur zarządzających KGHM.

W ramach współpracy PWSZ w Głogowie z KGHM Polska Miedź S.A już w najbliższym czasie planowane są kolejne działania, m.in. udział mobilnego laboratorium Centrum Badania Jakości w obchodach Światowego Dnia Metrologii organizowanego 20 maja w PWSZ w Głogowie. Ponadto, we współpracy z CBJ wyróżniający się studenci przygotują prace inżynierskie, nad którymi opiekę merytoryczną pełnił będzie biorący udział w wizycie dr inż. Ryszard Janas – wykładowca PWSZ.

 

Back to top