– Kreatywnie na zajęciach z kultury języka

Studenci I roku pedagogiki I stopnia, w ramach zajęć z kultury języka, prowadzonych przez dra Jakuba Rawskiego, zdobytą wiedzę przekuwali na praktykę. Słuchacze zaprezentowali kreatywne możliwości utrwalania zasad poprawności językowej, mając na uwadze zastosowanie pedagogiczne przy pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Oprócz plakatów i krzyżówek, ułatwiających zapamiętanie wiadomości, studenci przedstawili również takie gry dydaktyczne, jak: dyktando biegane, gimnastyka ortograficzna, trimino i „Piotruś” sprawdzający wiedzę z kultury języka. Efekty pracy można obejrzeć na załączonych zdjęciach.

                    

 

         

 

 

Back to top