– INFORMACJA W INTERNECIE – zaproszenie na spotkania

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zaprasza uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami na spotkania pn. „Informacja w internecie – wiarygodność źródeł”.  Uczestnicy zapoznają się z elektronicznymi źródłami informacji, oceną ich wiarygodności oraz sposobami weryfikacji. Będzie również możliwość sprawdzenia dostępu do baz z zasobami pełnotekstowymi w ramach licencji otwartych.

Termin spotkań: 1.03 – 30.04.2023 r. Zajęcia będą mogły się odbyć po uzgodnieniu terminu. Kontakt: Urszula Zięba tel. 76 8320422, mail: u.zieba@pwsz.glogow.pl

 

Back to top