– Informacja dla studentów z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przypomina:
Studencie, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i chcesz skorzystać ze wsparcia Uczelni – powinieneś zgłosić się do dziekanatu oraz potwierdzić powyższe posiadanym AKTUALNYM orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku wygaśnięcia orzeczenia należy je uaktualnić).
Back to top