– Biblioteka PANS w Głogowie zaprasza uczniów

Trwa tegoroczna edycja spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych organizowana przez Bibliotekę Uczelnianą. Temat: „Informacja w internecie – wiarygodność źródeł.”  Do dziś z oferty skorzystało ok. 160 osób – byli to uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zajęcia składają się z dwóch części – wykładowej oraz warsztatowej. W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z elektronicznymi źródłami informacji, kryteriami oceny ich wiarygodności, sposobami weryfikacji. W ramach części warsztatowej korzystają z dostępu do baz z zasobami pełnotekstowymi w ramach licencji otwartych.

Spotkania z uczniami mają już swoją tradycję – odbywają się po raz jedenasty. Jest jeszcze możliwość udziału w zajęciach – akcja trwa do 30.04.2024 r. Zgłoszenia można kierować na adres u.zieba@pans.glogow.pl tel. 76 8320422.

 

Back to top