– Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

informacje dla studentów z niepełnosprawnością
Przypominamy, że studenci PANS w Głogowie z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy i wsparcia.
Osoby, z którymi należy się kontaktować:
Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością – dr Anna Ziółkowska
e-mail: a.ziolkowska@pans.glogow.pl | telefon: 578 571 574

Specjalista ds. studenckich – lic. Anna Łopuszko

e-mail: a.lopuszko@pans.glogow.pl | telefon: 76 832 04 21

Studenci ze szczególnymi potrzebami mogą również skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, po uprzednim umówieniu się z psychologiem:

dr Jerzy Herberger

e-mail: j.herberger@pans.glogow.pl | telefon: 604 069 132
Back to top