– uprawnienia 1 kV

Studenci I roku kierunku Inżynieria i logistyka produkcji oraz kierunku Automatyka i robotyka uczestniczą w kursie przygotowującym do państwowego egzaminu w zakresie uprawnień elektrycznych do 1 kV. Uprawnienia te są niezbędne każdemu absolwentowi uczelni, który planuje dalszą karierę zawodową w zakładach przemysłowych na stanowiskach inżynierskich związanych z automatyką i robotyką oraz inżynierią produkcji. Dzięki realizacji …

Back to top