– automatykai i robotyka

Dynamicznie rozwijający się przemysł i co raz to nowe technologie wymagają od inżynierów ciągłego szkolenia i poznawania nowych rozwiązań stosowanych w przemyśle. PWSZ w Głogowie dba o to, by studenci automatyki i robotyki oraz innych kierunków inżynierskich mieli dostęp do specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Przykładem tego jest szkolenie, które przeprowadziła firma SONEL. Studenci właśnie otrzymali …

Back to top