– Zajęcia w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej

warsztat Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej

Zadaniem Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej, działającej w Instytucie Humanistycznym PANS w Głogowie, jest wyposażenie studentów kierunku Pedagogika w podstawowe kompetencje z zakresu diagnozy i terapii, aby w pracy zawodowej potrafili efektywnie wspierać rozwój i edukację swoich podopiecznych. Niedawno zostały przeprowadzone kolejne zajęcia: warsztat oraz szkolenie dla studentów. Nad ich realizacją czuwał dr hab. Marian Marcinkowski, prof. PANS w Głogowie – Kierownik Pracowni.

W dniu 9 lutego 2024 r., p. Justyna Kolano – studentka II stopnia kierunku Pedagogika, a zarazem certyfikowany Provider metody TRE, przeprowadziła warsztat prezentujący ideę i założenia nowatorskiego podejścia do pracy z ciałem. Twórca tej metody, dr David Barceli zaproponował sekwencję ćwiczeń dającą możliwość autoregulacji, redukcji głębokich napięć mięśniowych, zmniejszenia objawów stresu (w tym PTSD) oraz zwiększenia elastyczności ciała. Specyfika metody bardzo ogranicza liczebność uczestników warsztatu, ale mamy nadzieję, że w najbliższym czasie kolejne chętne osoby będą miały okazję, aby ją poznać.

Tego samego dnia zorganizowano szkolenie prezentujące możliwości wykorzystania metody Warnkego jako wsparcia uczniów doświadczających trudności w pisaniu i czytaniu. „Wokół nas jest wiele osób, nie tylko uczniów przejawiających cechy dyslektyczne (trudności w uczeniu się), jednak tylko nieliczni są w tym kierunku diagnozowani i mają szansę na kompetentne wsparcie” – mówi prof. M. Marcinkowski. Metoda Warnkego jest przykładem nowego spojrzenia na diagnozę i terapię dysleksji. Oferuje zestaw technik i narzędzi posiadających naukowe potwierdzenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Głównym celem tej metody jest kompleksowe usprawnianie (zautomatyzowanie) funkcji podstawowych, niezbędnych do nauki poprawnego czytania i pisania, na poziomie centralnego przetwarzania.

Przypominamy, że w zajęciach organizowanych przez Pracownię mogą uczestniczyć również studenci innych kierunków, a także zainteresowani wykładowcy. Więcej informacji TUTAJ.

 

Back to top