– Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Średnich

spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Średnich

W dniu 29 listopada 2023 r. odbyły się kolejne obrady Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Podczas spotkania omówiono wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w kontekście zainteresowania absolwentów szkół średnich ofertą naszej uczelni. Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Arletta Haniewicz-Czerwiec przedstawiła nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Pod hasłem „Razem możemy więcej” zebrani dyskutowali na temat propozycji działań promocyjnych PANS w Głogowie w szkołach średnich w bieżącym roku szkolnym. Zaprezentowano również inwestycje naszej uczelni w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia.

Rada Dyrektorów Szkół Średnich to ciało doradcze Rektora PANS w Głogowie. Członkowie Rady doradzają Rektorowi w zakresie dalszych kierunków rozwoju uczelni. Aby wprowadzane zmiany były zgodne z oczekiwaniami regionu konieczna jest ścisła, wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnym środowiskiem. Cały zespół działa na rzecz zbliżenia uczniów do środowiska akademickiego poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

 

Back to top