– Spotkanie Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

spotkanie Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

1 grudnia 2023 r. odbyło się zebranie Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego PANS w Głogowie, podczas którego głosowano nad zarządem. Przewodniczącym został p. Jakub Jagiełło – student II roku Pedagogiki II stopnia, zaś wiceprzewodniczącym p. Dawid Mrówka – student II roku Nowych mediów. Gratulujemy wyboru! Słuchacze z pewnością znakomicie pokierują pracami Koła, przy wsparciu opiekuna naukowego – p. dra Jakuba Rawskiego. Po wyborach odbyła się niezwykle żywa i ciekawa dyskusja wokół planu działań na najbliższe miesiące. Zarówno studenci Pedagogiki, jak i Nowych mediów zgłaszali interesujące i ważne pomysły, których realizacją członkowie Koła zajmą się już niebawem.

Back to top