– „Praca na start” dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

projekt "Praca na start" (obrazek wyróżniający)

„Praca na start” to projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest aktywizacja zawodowa oraz wsparcie przed podjęciem pracy, bądź stażu. Dedykowany jest:

  • osobom z niepełnosprawnościami, które posiadają wykształcenie wyższe (absolwenci, którzy max. 5 lat temu otrzymali dyplom/absolutorium),
  • studentkom i studentom z niepełnosprawnościami, którzy obecnie realizują ostatni rok studiów.

Projekt zapewnia wsparcie w postaci:
• doradztwa zawodowego, w tym opracowania Indywidualnego Planu Działania,
• doradztwa prawnego,
• doradztwa psychologicznego,
• wsparcia job craftera,
• specjalisty ds. rynku pracy,
• szkoleń (zawodowych, wewnętrznych),
• warsztatów (umiejętności społecznych/zawodowych),
• staży zawodowych,
• innych, wskazanych w Indywidualnym Planie Działania.

Projekt zakłada również dodatki motywacyjne (pieniężne) dla uczestników.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 

projekt "Praca na start" (plakat)

 

 

Back to top