– Pedagogika świątecznie

zajęcia Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową (prowadząca: dr Katarzyna Miłek)

Studenci III roku kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową ponownie wykazali się kreatywnością w swoich działaniach. Zadbali o świąteczną oprawę, własnoręcznie przygotowując dekoracje. Tym samym wspólnie z prowadzącą – dr Katarzyną Miłek umiejętnie połączyli zajęcia warsztatowe z integracją przy wyjątkowym stole. W taki właśnie sposób mogą rodzić się studenckie przyjaźnie na długie lata. Ponadto, razem ze studentami kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, pod opieką mgr Grażyny Stawińskiej, wybrali się do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, aby pomóc wychowankom wykonać kartki świąteczne.

Back to top