– Nowe szkoły dołączają do Rady Dyrektorów Szkół Średnich

szkoły średnie z Lubina w Radzie Dyrektorów Szkół Średnich

Niedawno pisaliśmy o spotkaniu Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, podczas którego omawiano wyniki rekrutacji na studia pod kątem zainteresowania absolwentów szkół średnich ofertą naszej uczelni. W dniu dzisiejszym możemy pochwalić się nawiązaniem współpracy z dwoma nowymi szkołami ponadpodstawowymi, które właśnie dołączyły do Rady. Dnia 5 grudnia 2023 r. listy intencyjne dotyczące przystąpienia do Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy PANS w Głogowie podpisali:

 • mgr Artur Pastuch – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 • mgr Dariusz Tomaszewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

„Deklaruję aktywne uczestnictwo w pracach Rady Dyrektorów, która jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym, będą działać na rzecz rozwoju szkoły i uczelni oraz zbliżenia środowiska szkolnego i akademickiego” – czytamy w listach.

Obecny skład Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy PANS w Głogowie:

 1. Rektor PANS w Głogowie (Przewodniczący)
 2. Starosta Powiatu Głogowskiego (Wiceprzewodniczący)
 3. Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie
 4. Prorektor PANS w Głogowie
 5. Dyrektor Instytutu Humanistycznego PANS w Głogowie
 6. Dyrektor Instytutu Politechnicznego PANS w Głogowie
 7. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PANS w Głogowie
 8. Dyrektor Instytutu Medycznego PANS w Głogowie
 9. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głogowie
 10. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
 11. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
 12. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 13. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 14. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 15. Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
 16. Dyrektor Zespołu Szkół. im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 17. Dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
 18. Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie
 19. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
 20. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Kurpińskiego w Lubinie
 21. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

 

 

Back to top