– Kolejny sukces naukowy dydaktyków Instytutu Medycznego

Właśnie ukazał się kolejny artykuł pt. „The Relationship between Social Support and Secondary Posttraumatic Growth among Health Care Providers Working with Trauma Victims—The Mediating Role of Cognitive Processing”, którego współautorami są dydaktycy  Instytutu Medycznego: dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec i dr n. med. Edyta Kędra. Jest on ostatnim z  cyklu publikacji w ramach projektu pt. „Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego”. Artykuł znajduje się w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health. Wspomniane czasopismo posiada IF 3.39, natomiast na liście MNiSW/MEiN przypisano mu 140 pkt.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć w działalności naukowej.
Back to top