– Kolejne publikacje studentów kierunku pielęgniarstwo

W październikowym numerze Biuletynu DOIPiP ” W CIENIU CZEPKA” pojawiły się kolejne artykuły autorstwa studentek i absolwentek kierunku pielęgniarstwo. Pani mgr Oliwia Kościk – absolwentka kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia – dzieli się swoimi wrażeniami z pobytu w Muzeum Pielęgniarstwa w Londynie. Pani lic. piel. Klaudia Gajda – absolwentka kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia i obecnie studentka studiów drugiego stopnia tego samego kierunku – opublikowała dwie prace, w których przybliża ogólne aspekty związane z opieką pielęgniarską nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu oraz przedstawia specyfikę opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu znajdującym się na oddziale rehabilitacji neurologicznej w oparciu o opis przypadku połączony z planem opieki pielęgniarskiej.
Naszym studentkom – absolwentkom gratulujemy kolejnego osiągnięcia publikacyjnego, a osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ich artykułami.
W CIENIU CZEPKA nr 10/384/październik 2023
Back to top