– Wybory

Wybory 2024 – 2028

Głogów, 27.05.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 11/2024-2028

1.    Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu PANS w Głogowie: z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz z grona pozostałych nauczycieli akademickich

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 22.05.2024r.

Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Stachowiak Marta Maria
 • Zarubajko Magdalena

Spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Todorov Ewa Lidia
 • Zięba Urszula

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 23.05.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 10/2024-2028

1.      Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu PANS w Głogowie z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 20.05.2024r. Spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora wybrani zostali:

 • Banaczyk Elżbieta
 • Czapla Krzysztof Marian
 • Kawczyński Radosław
 • Kędra Edyta
 • Ostrowska Alicja Anna
 • Rusak Katarzyna Barbara
 • Rutkowska Izabela Anna

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 16.05.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 9/2024-2028

– dotyczy: zaktualizowana lista zgłoszonych kandydatów do Senatu PANS w Głogowie

W związku z rezygnacją jednego z kandydatów Komisja Wyborcza PANS w Głogowie podaje do wiadomości zaktualizowaną listę zgłoszonych kandydatów do Senatu PANS w Głogowie:

1.      Z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora:

 • Banaczyk Elżbieta
 • Biernat Szymon
 • Czapla Krzysztof Marian
 • Kawczyński Radosław
 • Kędra Edyta
 • Ostrowska Alicja Anna
 • Rusak Katarzyna Barbara
 • Rutkowska Izabela Anna

2.      Z grona pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Todorov Ewa Lidia
 • Urbanowicz Maria Teresa
 • Zięba Urszula

3.      Z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Stachowiak Marta Maria
 • Zarubajko Magdalena

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 14.05.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 8/2024-2028

– dotyczy: lista zgłoszonych kandydatów do Senatu PANS w Głogowie

Komisja Wyborcza PANS w Głogowie podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów do Senatu PANS w Głogowie:

1.      Z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora:

 • Banaczyk Elżbieta
 • Biernat Szymon
 • Czapla Krzysztof Marian
 • Garwacka-Czachor Elżbieta
 • Kawczyński Radosław
 • Kędra Edyta
 • Ostrowska Alicja Anna
 • Rusak Katarzyna Barbara
 • Rutkowska Izabela Anna

2.      Z grona pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Todorov Ewa Lidia
 • Urbanowicz Maria Teresa
 • Zięba Urszula

3.      Z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Stachowiak Marta Maria
 • Zarubajko Magdalena

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 02.05.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 7/2024-2028

 1. Stwierdzenie ważności wyborów Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 26.04.2024r.

Wybrany został: dr Jarosław Hermaszewski

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 19.04.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 6/2024-2028

 1. Lista zgłoszonych kandydatów na stanowisko Rektora PANS w Głogowie

Ad. 1

Komisja Wyborcza informuje, że kandydatami na stanowisko Rektora PANS w Głogowie są:

 • dr Jarosław Hermaszewski
 • dr Jadwiga Synowiec

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 25.03.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 5/2024-2028

 1. Stwierdzenie ważności wyborów elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz z grona pozostałych nauczycieli akademickich

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 20.03.2024r.

Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrane zostały:

 • Adamowicz Magdalena
 • Rudnik Urszula

Z grona pozostałych nauczycieli akademickich wybrani zostali:

 • Akielaszek-Witczak Anna
 • Graczyk Tadeusz Władysław
 • Trzaniec Patrycja Anna

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 21.03.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 4/2024-2028

 1. Stwierdzenie ważności wyborów elektorów z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 18.03.2024r. Spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora wybrani zostali:

 • Cichla Joanna Marta
 • Fudali-Pyszka Maria
 • Modzel Paweł Ryszard
 • Olszewska Dorota
 • Soroka-Fedorczuk Anetta
 • Ziółkowska Anna
 • Żuraw Paweł Michał

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 12.03.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 3/2024-2028

– dotyczy: lista zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów

Komisja Wyborcza PANS w Głogowie podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów:

1. Z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora:

 • Cichla Joanna Marta
 • El Mohtar Khalil
 • Fudali-Pyszka Maria
 • Janas Ryszard Stefan
 • Modzel Paweł Ryszard
 • Nyczaj-Drąg Mirosława Jadwiga
 • Olszewska Dorota
 • Soroka-Fedorczuk Anetta
 • Ziółkowska Anna
 • Żuraw Paweł Michał

2. Z grona pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Akielaszek-Witczak Anna Magdalena
 • Graczyk Tadeusz Władysław
 • Trzaniec Patrycja Anna

3. Z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Adamowicz Magdalena
 • Młot Dorota
 • Rudnik Urszula

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Głogów, 26.02.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 2/2024-2028

– dotyczy terminarza wyborów

Działając na podstawie Regulaminu Wyborczego Komisja Wyborcza przyjęła kalendarz wyborczy, zgodnie z którym wybory odbędą się w następujących terminach:

 • Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będą od 26.02.2024r godz.14:00 do 11.03.2024r. do godz.15:00 w pokoju 116  (budynek A) do sekretarza KW Iwony Uchańskiej. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Komisja Wyborcza przygotowała listy wyborcze pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów. Listy zostały podpisane przez przewodniczącego KW oraz przez sekretarza. Zostają udostępnione do wglądu wyborców.

 • Wybory do Kolegium Elektorów

18.03.2024r., godz.14:30,sala 109A – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

20.03.2024r., godz.13:30,sala 109A – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

20.03.2024r., godz.14:30, sala 109A – pozostali nauczyciele akademiccy

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do komunikatu.

 • Zgłaszanie do Rady Uczelni kandydatów na Rektora

Zgodnie z §45 Statutu PANS w Głogowie prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora mają:

 1. Rada Uczelni,
 2. osoby ze wspólnoty Uczelni, którym przysługuje bierne prawo wyborcze

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 25.03.2024r godz.8:00 do 12.04.2024r. do godz.15:00 w Rektoracie – pokój 115  (budynek A). Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wskazanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej (w zaklejonej kopercie) kandydatów na Rektora (przez Radę Uczelni): do 19.04.2024r. godz.15:00 pokój 116 (budynek A),do sekretarza KW-Iwony Uchańskiej.
 • Wybory Rektora: 26.04.2024r., godz. 11:00, sala senacka PANS w Głogowie

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do komunikatu.

 • Zgłaszanie kandydatów do Senatu

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 06.05.2024r godz.8:00 do 13.05.2024r. do godz.15:00 w pokoju 116  (budynek A) do sekretarza KW Iwony Uchańskiej. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Listy wyborcze pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Komisja Wyborcza udostępni do wglądu u sekretarz KW od 06.05.2024r.

 • Wybory do Senatu

20.05.2024r., godz.14:30,sala 109A – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

22.05.2024r., godz.13:30,sala 109A – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

22.05.2024r., godz.14:35, sala 109A – pozostali nauczyciele akademiccy

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do komunikatu.

Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom Uczelni oraz studentom. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, którzy nie ukończyli 70.roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Załączniki:

Głogów, 26.02.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

KOMUNIKAT NR 1/2024-2028

W dniu 26.02.2024r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza PANS w Głogowie w składzie wybranym uchwałą Senatu:

Przewodnicząca – mgr Sylwia Myśliwiec,

Wiceprzewodniczący – dr Jakub Rawski,

Sekretarz – mgr Iwona Uchańska,

Członek – dr Dariusz Nowakowski,

Członek – mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała,

Członek – Klaudia Ryniak.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

mgr Sylwia Myśliwiec

Wybory 2000 – 2024

Głogów, 21.02.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

Komunikat nr 17

1.      Stwierdzenie ważności uzupełniających wyborów do Rady Uczelni PANS w Głogowie

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 16.02.2024r.

W związku z upływem terminu do wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów  Komisja Wyborcza stwierdza ważność uzupełniających wyborów do Rady Uczelni PANS w Głogowie przeprowadzonych 16.02.2024r.

 

Wybrany został:

– spoza wspólnoty uczelni:

Wachnik Marek

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Głogów, 29.01.2024r.

Komisja Wyborcza
PANS w Głogowie

Komunikat nr 16
– dotyczy uzupełniających wyborów do Rady Uczelni (spoza wspólnoty uczelni).

 • Zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelni

Zgodnie z § 22 Statutu PANS w Głogowie: kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:
– Rektor Uczelni,
– członkowie Senatu Uczelni w liczbie co najmniej trzech.
Kandydatury należy zgłaszać do sekretarz Komisji Wyborczej Iwony Uchańskiej (pokój 116, budynek A) do 15.02.2024, do godz.10:00
Zgłoszenie musi zawierać: oświadczenie kandydata, zgodę na kandydowanie – stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wybory do Rady Uczelni
  16.02.2024r.,godz.11:00, sala senacka
 • Wzór kart do głosowania

Wzór kart do głosowania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:

Akty prawne:

Back to top