– XIII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie dołączyła do organizatorów XIII  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Tym samym, po raz pierwszy uczestniczyć w niej będą studenci III roku pielęgniarstawa – studiów I stopnia PWSZ w Głogowie.

Olimpiada przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy etap zaplnowano na 21 marca br., drugi na 18 kwietnia br., a …

Back to top