– wybory uzupełniające

Informujemy, że w związku z tym, iż 12 listopada w PWSZ w Głogowie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów odbędą się 15 listopada. Wybory odbywać się będą w systemie urnowym

Do 7 listopada (do godz. 22.00) studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury na członka Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Głogowie. W wyborach uzupełniających, które odbędą się w systemie urnowym w dniu 12 listopada br. może wziąć udział każdy student uczelni z wyjątkiem studentów ukaranych karą dyscyplinarną.
Kandydatury zawierające krótki opis kandydata,  co chciałby wprowadzić w uczelni …

Back to top