– Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Do 7 listopada (do godz. 22.00) studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury na członka Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Głogowie. W wyborach uzupełniających, które odbędą się w systemie urnowym w dniu 12 listopada br. może wziąć udział każdy student uczelni z wyjątkiem studentów ukaranych karą dyscyplinarną.
Kandydatury zawierające krótki opis kandydata,  co chciałby wprowadzić w uczelni …

Back to top