– mediacje szkolne

Włączenie do szkolnej praktyki sztuki mediacji umożliwia porozumienie pomiędzy stronami sporu, dając szansę na pojednanie. 14.11.2021 roku zakończyło się szkolenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych, zorganizowane przez PWSZ i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
Udział w tym szkoleniu wzięli  studenci naszej uczelni oraz nauczyciele głogowskich szkół. Podczas ćwiczeń i wdrażania idei  sprawiedliwości naprawczej było dużo emocji i pytań. Wszystkim …

Back to top