– egzaminy

26 czerwca odbyły się egzaminy dyplomowe w Instytucie Humanistycznym. Ośmioro studentów III roku kierunku Nowe Media otrzymało tytuł licencjata. Słuchacze byli znakomicie przygotowani, a cały egzamin przebiegał w sympatycznej atmosferze, o czym świadczą poniższe zajęcia. W skład komisji wchodzili: dr Jakub Rawski, przewodniczący, dr Izabela Rutkowska, opiekun naukowy oraz dr Katarzyna Pulit-Binkowska, recenzent.

Back to top