– Historia zawodu pielęgniarki z perspektywy studentki z PWSZ w Głogowie

W ostatnim numerze biuletynu informacyjnego Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych „W Cieniu Czeka” ukazał się artykuł studentki PWSZ w Głogowie – I rok pielęgniarstwa – Pani Alicji Szymańskiej pt. Historia zawodu pielęgniarki. Majowe numery biuletynu – z racji na przypadający 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – corocznie poświęcone są historii zawodu i bieżącym problemom pielęgniarstwa na Dolnym Śląsku. Artykuł naszej studentki wpisał się jak najbardziej w ten nurt i został opublikowany obok ważnego wydarzenia jakim była XVII Edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2021, a laureatkami I miejsca zostały wrocławskie pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.
Zachęcamy do lektury biuletynu, który jest dostępny w naszej bibliotece.
Artykuł nasza studentka napisała pod kierunkiem Pani dr n.med. Elżbiety Garwackiej-Czachor.
Zdjęcia artykułu w dużej rozdzielczości: https://photos.app.goo.gl/L4hJjYpr8MhRTDgNA

Back to top