– Wydawnictwo

Osoby zainteresowane nabyciem naszych wydawnictw mogą to zrobić:

01osobiście, w siedzibie Uczelni
Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie
67-200 Głogów ul. P. Skargi 5

02za pośrednictwem Internetu
wypełniając formularz zamówienia lub wysyłając zamówienie na adres:
wydawnictwo@pans.glogow.pl

03telefonicznie
tel. 76 8320422

Wykaz publikacji, dane kontaktowe oraz formularz zamówienia

Back to top