– USOSweb

Link do USOSweb

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to główny system dziekanatowy obsługujący tok studiów wszystkich studentów PANS w Głogowie. Przechowuje dane osobowe, przedmioty, wpisy na studia, oceny i wiele innych ważnych rzeczy.

USOSweb to internetowa część USOSa przeznaczona dla studentów oraz pracowników prowadzących zajęcia. USOSweb pozwala na prosty dostęp przez przeglądarkę internetową do niektórych danych USOS. USOSweb oferuje mi.:

  • katalog jednostek, programów, przedmiotów i osób;
  • wgląd do ocen, stypendiów, płatności
  • komunikacja za pomocą poczty wewnętrznej U-MAIL

Pracownicy prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego wprowadzania ocen do USOSweb, co pozwala studentom na szybki dostęp do wyników egzaminów czy zaliczeń.

Do obowiązków studentów, wynikających z prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, należy w szczególności regularne sprawdzanie uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb oraz niezwłoczne zgłaszanie w dziekanacie braków, bądź błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

W celu wykonania pierwszego logowania do USOSweb należy wykonać kroki zamieszczone w poniższej instrukcji.

Instrukcja pierwszego logowania do USOSweb

Back to top