– Terminarz rekrutacji

I termin – rekrutacja główna:

3 czerwca 2024 r. – 14 lipca 2024 r.
elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

15 lipca 2024 r. – 19 lipca 2024 r.
dostarczanie dokumentów

24 lipca 2024 r.
ogłoszenie wyników

II termin – rekrutacja uzupełniająca:

29 lipca 2024 r. – 13 września 2024 r.
elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

12 sierpnia 2024 r. – 13 września 2024 r.
dostarczanie dokumentów

18 września 2024 r.
ogłoszenie wyników

III termin – rekrutacja uzupełniająca:

16 września 2024 r. – 25 września 2024 r.
elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

16 września 2024 r. – 25 września 2024 r.
dostarczanie dokumentów

27 września 2024 r.
ogłoszenie wyników

Back to top