– Opłaty

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto uczelni:

Tytuł przelewu:
Opłata rekrutacyjna 2023 (nazwisko kandydata/numer kandydata/numer podania).
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 1 czerwca 2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024.

Back to top